Firma

Informacje dla pacjenta

Co to jest GDxVCC?

Kiedy zalecane jest badanie GDxVCC?

Jak wygląda badanie GDxVCC?

Gdzie można wykonać badanie GDxVCC oraz Matrix 800?

Perymetria FDT

Wynajem

Kontakt

Badanie pola widzenia przy użyciu aparatu Humphrey® Matrix typ 800 (zdwojonej częstotliwości) jest najnowszą metodą wykrywania wczesnych zmian w polu widzenia związanych z zanikiem  komórek siatkówki typu M związanych z m. in. widzeniem w słabym świetle. Zmiany takie nie są wykrywane w standardowym badaniu pola widzenia.
Badanie pola widzenia wykonane za pomocą aparatu Matrix 800 jest korzystne dla pacjenta z uwagi na:
- długość trwania (ok. 5 min./oko)
- brak konieczności stosowania próbnych soczewek korekcyjnych do +/- 3 dioptrii (poza zakresem pacjent korzysta z własnych okularów)
- brak konieczności przesłaniania oka niebadanego (jest ono automatycznie pominięte)
- możliwość wykonania badania u chorych na zaćmę.
 
Badanie pola widzenia (Matrix 800) zalecane jest u osób z podejrzeniem jaskry, leczonych na jaskrę, z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP), ze zmianami w obrębie tarczy nerwu wzrokowego czy w plamce żółtej (w chorobach siatkówki).
     Copyright © 2006 F.H.U. OPTOR